For EU orders, go to shop.healthoptimizing.com

Alkapod + Gratis bæreveske

AlkaPod er en praktisk drikkeflaske som konverterer rent vann til alkalisk, ionisert terapeutisk vann.

Mange helseproblemer i dag er knyttet til forsuring av kroppen (interstitiell acidose) og den enkleste måten å unngå acidose på er å drikke alkalisk vann. AlkaPod forbedrer vannets pH og mineralbalanse. Den gir i tillegg en antioksidantfunksjon (ORP) og reduserer molekylære klynger, noe som gjør det lettere for kroppen å absorbere vann.

AlkaPod har 13 mineraler som påvirker vannet og har et elektrisk potensial og andre spesielle egenskaper: Turmalin, Zeolitt, Maifanshi-stein, FIR-stein, Muyu-jade, spesialleire, nanosølv og kaolin. Mineralene i bunnen av flasken (anioner) har motsatt ladning til mineralene i den utskiftbare beholderen på toppen av flasken (kationer), som sammen lager en naturlig ionisering av vann mellom dem.

Denne unike og optimale formuleringen er patentert og er et resultat av mange års forskning. Det finnes billigere kopier som har likhetstrekk med AlkaPod og kan ha mange av de nevnte mineralene, men disse leverer imidlertid kun mineraler til vannet for å øke pH og det har svært liten effekt på pH-effekten i kroppen. Årsaken er at vannet tas opp i kroppen gjennom en osmotisk prosess, og mineraler som tilsettes vann vil ikke tas opp med vannet. Den originale AlkaPoden tilfører ikke mineraler, mineralene avgir kun ioner under ioniseringsprosessen, som igjen øker pH på en måte som gjør at vannet får riktig pH i kroppen, samtidig som det gir en antioksidanteffekt og forbedrer biotilgjengelighet.

AlkaPod brukes ganske enkelt ved å fylle den opp med rent vann og la den sitte i 5-10 minutter for at ioniseringsprosessen skal finne sted. Bruk helst filtrert vann fra et godt filtreringssystem eller flaskevann. Det meste av flaskevann lages gjennom omvendt osmose og er usunt, surt vann med dårlige elektrolytiske egenskaper. Men når du legger dette vannet i beholderen i 10 minutter, blir det omgjort til et mye sunnere drikkealternativ som støtter helsen din. AlkaPod er en perfekt løsning for å få optimalt vann mens du reiser da det i mange land uansett anbefales å drikke flaskevann.

Merk!

Hvis vann fra springen er det eneste alternativet, sørg for at det er testet for ikke å inneholde tungmetaller, da de også kan bli ionisert og lettere absorberes i kroppen. Hvis du bruker vann fra springen, som ikke inneholder tungmetaller, er det også å foretrekke å koke det først og la det avkjøles før bruk.

Hjemme eller på jobb er det best å ha vannoptimaliserende maskiner som renser vannet optimalt, og som også blir billigere på sikt. Men som første stege til terapeutisk vann er AlkaPod et godt alternativ hjemme, på kontoret eller på reise.


Få den praktiske bærevesken til AlkaPod gratis med på kjøpet!

Ny filterenhet for AlkaPod.

Beholdere med mineraler som avgir ioner gjennom den naturlige ioniseringsprosessen som foregår i AlkaPod.

Denne enheten er identisk med den øvre mineralpoden som følger med AlkaPod-enheter ved førstegangskjøp, og den varer i ca. 1 år, eller opptil 1000 liter vann. Etter 4 påfyllinger (ca. totalt 5000 liter) må AlkaPoden skiftes da den nederste mineralenheten (med anionene) ikke kan erstattes.
Related Items